zusno@orava.sk

043/55 22 372

Elokované pracoviská

Elokované pracovisko hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického odboru v Námestove (v budove ZŠ na ulici Slnečná)

Elokované pracovisko hudobného a výtvarného odboru v Námestove (v budove školskej jedálne na ulici Komenského)

Elokované pracovisko hudobného a výtvarného odboru v Rabči (v budove ZŠ)

Elokované pracovisko hudobného a výtvarného odboru v Oravskom Veselom (v budove ZŠ)

Elokované pracovisko výtvarného odboru v Zákamennom (v budove ZŠ)

Elokované pracovisko hudobného a výtvarného odboru v Mutnom (v budove ZŠ)

Elokované pracovisko hudobného v Oravskej Polhore (v budove ZŠ)