• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výtvarný odbor - Vyučujúci

Námestovo

Vyučujúci
Mgr. Janka Sýkorová (Komenského ul.- v budove pri CVČ)
Mgr. Tatiana Slivková (sídl. ul. Slnečná - v budove ZŠ)
Mgr. Jana Veljačiková (sídl. ul. Slnečná - v budove ZŠ)

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v RABČI (v budove ZŠ)

Vyučujúci

Mgr. Zlatica Staníková

Mgr. Janka Brišová

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v ZÁKAMENNOM (v budove ZŠ)

Vyučujúci
Mgr. Jana Veljačiková

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v ORAVSKOM VESELOM (v budove ZŠ)

Vyučujúci
Mgr. Ingrid Bíleková

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v MÚTNOM (v budove ZŠ)

Vyučujúci
Mgr. Ingrid Bíleková