• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Veľkonočný organový koncert

V roku 2010 si celý kultúrny svet pripomína 325. výročie narodenia a 260. výročie smrti geniálneho skladateľa, inštrumentalistu a organizátora duchovného a kultúrneho života, JOHANNA  SEBASTIANA  BACHA.

Pri tejto príležitosti a v rámci roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku 2010 sa koná celonárodný kultúrny projekt, festival JOHANN SEBASTIAN BACH - SLOVENSKO 2010.

Do tohto projektu sa zapojila aj naša škola. Oddelenie cirkevnej a chrámovej hudby zorganizovalo KONCERT dňa 18. apríla 2010 v kostole svätého Šimona a Júdu v Námestove. Na koncerte odzneli diela J.S. Bacha, ale aj iných hudobných skladateľov v podaní žiakov a učiteľov školy.