• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Akordeónový festival Giraltovce 2013

Žiaci hry na akordeóne úspešne reprezentovali našu školu na súťaži v Giraltovciach, ktorá sa konala dňa 12.04.2013.

I. kategória:

strieborné pásmo: Agnesa Kurjáková a Jozef Barut z triedy Mgr. art. Márie Ponsovej

bronzové pásmo: Michal Polák z triedy Mgr. art. Damiéna Ponsa

II. kategória:

zlaté pásmo: Jozef Vnenk z triedy PaedDr. Petra Kozoňa

strieborné pásmo: Ľuboš Pisarčík z triedy PaedDr. Petra Kozoňa

bronzové pásmo: Jozef Plaskúr z triedy Mgr. art. Damiéna Ponsa

III. kategória:

bronzové pásmo: Juraj Kurják z triedy Mgr. art. Márie Ponsovej

IV. kategória:

strieborné pásmo: Natália Adamicová z triedy Mgr. art. Damiéna Ponsa