• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výsledky X. ročníka súťaže "MLADÝCH ORGANISTOV"

Výsledky X. ročníka súťaže "Mladých organistov", konanej 11. júna 2013 v kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove

Súťaže sa zúčastnili žiaci zo ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici, zo ZUŠ v Banskej Štiavnici, zo ZUŠ v Levoči, zo ZUŠ J. Rosinského v Nitre, zo ZUŠ vo Svite, zo ZUŠ L. Arvaya v Žiline a zo ZUŠ I. Kolčáka v Námestove.

Súťažilo sa v troch kategóriách. Všetci súťažiaci mali povinnú skladbu od J. S. Bacha a ďalšie skladby podľa voľného výberu.

Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení:

predseda: Mgr. art. Peter Sochuľák z Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici

členovia: Mgr. Marián Muška z Konzervatória v Žiline a Mgr. art. Blažej Holubčík zo SZUŠ v Námestove

Výsledky súťaže

I. kategória:

1. miesto: Lucia Švecová, ZUŠ Banská Štiavnica

Alžbeta Miklášová, ZUŠ J. Rosinského Nitra

2. miesto: Tyrolová Mária, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Paľová Lucia, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

3. miesto: neudelené

II. kategória:

1. miesto: neudelené

2. miesto: Lukáš Taraj, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Martin Urbanič, ZUŠ L. Arvaya Žilina

3. miesto: Anton Bobuš, ZUŠ Prievidza

Čestné uznanie: Mária Pisarčíková, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

III. kategória:

1. miesto: Bibiana Miškolciová, ZUŠ J. Rosinského Nitra

Dominika Bachledová, ZUŠ Svit

2. miesto: Hana Prostredníková, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

3. miesto: Gabriel Kurtulík, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Čestné uznanie: Ľuboš Bajtoš, ZUŠ Levoča