• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Regionálna súťaž v hre na akordeóne, gitare, husliach a klavíri

Regionálna súťaž sa uskutoční nasledovne:

29. apríla 2014 od 8:30 v hre na klavíri a gitare v hudobnom odbore na Hattalovej ul. 367/15 v Námestove.

30. apríla 2014 od 8:30 v hre na husliach hudobnom odbore na Hattalovej ul. 367/15 v Námestove.

30. apríla 2014 od 8:30 v hre na akordeóne v triede literárno-dramatického odboru na Slnečnej ul. v budove ZŠ (sídl. Brehy) v Námestove.

Sponzorom súťaže: Johnson Controls Electronics NÁMESTOVO .

Výsledky V.roč. regionálnej súťaže v hre na akordeóne, gitare, klavíri a husliach

konanej dňa 29.04.2014 (gitara, klavír) a 30.04.2013 (akordeón, husle)

v ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove.

Súťaže sa zúčastnili žiaci zo ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne, ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku, ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove, SZUŠ v Námestove, SZUŠ Pierrot v Námestove, ZUŠ v Nižnej, ZUŠ v Tvrdošíne a ZUŠ v Trstenej.  Súťaže sa zúčastnilo 92 žiakov (v hre na akordeóne 26, v hre na gitare 22, v hre na husliach 15 a v hre na klavíri 23 žiakov).

V hre na klavíri:

I. kategória:

1. miesto: Zuzana Grísová - ZUŠ Tvrdošín

2. miesto: Samuel Polák - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Jozef Strapec - ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

3. miesto: Alica Buchtová - ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

Eva Dravecká - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

II.kategória:

1. miesto: Marek Janiga - ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

2. miesto: Sára Šprláková - ZUŠ Tvrdošín

Matúš Vlžák - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

3. miesto: Anežka Gočalová - ZUŠ Tvrdošín

Ingrid Oravcová - ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

Michal Triebel - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

III. kategória:

1. miesto: Terézia Hatiarová - ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

2. miesto: Janka Cisáriková - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Jaroslav Prílepok - ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

3. miesto: Peter Dravecký - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Laura Skurčáková - ZUŠ Tvrdošín

IV. kategória:

1. miesto: Kristína Pitáková -  SZUŠ Námestovo

2. miesto: Katarína Vajduliaková - ZUŠ Tvrdošín

3. miesto: neudelené

V. kategória:

1. miesto: Daniel Truchan - ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

2. miesto: Zuzana Paľáková - SZUŠ Námestovo

3. miesto: Soňa Staseková - ZUŠ Trstená

V hre na akordeóne:

I. kategória:

1. miesto: Lukáš Gálik - ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

Matúš Marlenga - SZUŠ Námestovo

2. miesto: Bianka Bartošová - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Matej Turác - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

3. miesto: Salome Babečková - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Alica Madleňáková - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

II. kategória:

1.miesto: Daniel Brodňanský - ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

Nina Jatyelová - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Miroslav Kubasák - SZUŠ Námestovo

2.miesto: Anna Brenkusová - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Michal Pšitek - ZUŠ Trstená

3.miesto: Samuel Babečka - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Matej Poleta - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Ondrej Poleta - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Marco Zavodančík - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

III. kategória:

1. miesto: Jozef Barut - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Erika Vonšáková - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

2. miesto: Martina Ťapajnová - ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

3. miesto: Michal Polák - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

IV. kategória:

1. miesto: Patrícia Majcherová - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Jana Toráčová - ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

2. miesto: Diana Lorencová - ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

Jozef Vnenk - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

3. miesto: Jozef Plaskúr - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Peter Jagnešák - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

V. kategória:

1. miesto: neudelené

2. miesto: Natália Jagnešáková - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

3. miesto: neudelené

V hre na gitare:

I. kategória:

1. miesto: Richard Chnup  - ZUŠ Tvrdošín

2. miesto: Lukáš Pánik - ZUŠ Tvrdošín

3. miesto: Marek Grebáč - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

II. kategória:

1. miesto: Miriam Stašová - ZUŠ Nižná

Karin Trstenská - ZUŠ Trstená

2. miesto: Marek Planieta - ZUŠ Tvrdošín

Sára Vorčáková - SZUŠ Námestovo

3. miesto: Adam Kvak - SZUŠ Námestovo

III. kategória:

1. miesto: Simona Motyčková - ZUŠ Tvrdošín

2. miesto: Mário Kolllár - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

3. miesto: Ladislav Chudiak - SZUŠ Námestovo

V. kategória:

1. miesto: Rastislav Rusnák - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

2. miesto: Peter Rošťák - ZUŠ Trstená

3. miesto: Mário Košut - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

3. miesto: Timotej Piták - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

V hre na husliach:

I. kategória:

1. miesto: Juliana Fejová - SZUŠ Pierrot Námestovo

Jozefína Naništová - SZUŠ Námestovo

2. miesto: Lucia Benianová - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Natália Fedorová - SZUŠ Pierrot Námestovo

3. miesto: neudelené

II. kategória:

1. miesto: Monika Janotíková - ZUŠ Trstená

2. miesto: Klára Kurtulíková - SZUŠ Námestovo

Timotea Tropeková - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

3. miesto: Adriana Chovančáková - ZUŠ Trstená

Čestné uznanie: Anna Fajtová - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Simona Gallasová - ZUŠ Trstená                         

III. kategória:

1. miesto: Filip Fukas - ZUŠ Tvrdošín

2. miesto: Ivana Benčíková - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Patrícia Kurtulíková - SZUŠ Námestovo

3. miesto: neudelené

Čestné uznanie: Emma Tropeková - ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

IV. kategória:

1. miesto: neudelené

2. miesto: Dominika Súkeníková - SZUŠ Námestovo

3. miesto: neudelené