• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Súťaž "MLADÝCH ORGANISTOV" - XI. ročník

ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove (odbor cirkevná a chrámová hudba) v spolupráci s Farským úradom v Námestove a pod záštitou Mesta Námestovo poriada 09. - 10. júna 2014 XI. ročník súťažnej prehliadky "SÚŤAŽ MLADÝCH ORGANISTOV".

Súťaž sa uskutoční v rím. kat. kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove.

Sponzorom súťaže: Johnson Controls Electronics NÁMESTOVO .

Podmienky súťaže:

 1. povinná skladba: J. P. Roškovský: 8 fúg na "Ite missa est" (výber jednej fúgy - na stiahnutie na stránkach www.organ.zusno.sk).
 2. J. S. Bach: Prelúdium a fúga - ľubovoľný výber
  (Prelúdium a fúga, výber zo zbierky Osem malých prelúdií a fúg BWV 553-560; alebo BWV 531, 535, 533, 539, 549 ..., prípadne skladba podobná náročnosťou
  a štýlom od D. Buxtehude, alebo J.Pachelbela
 3. ľubovolná skladba (výber ľubovoľnej skladby z obdobia klasicizmu, romantizmu, alebo 20. st. max. do 10 min.)
 4. ľubovolná pieseň z JKS s predohrou (vlastná improvizácia)

Komisia:

Predseda: Mgr. art. Peter Sochuľák, pedagóg organovej hry na Konzervatóriu v Banskej Bystrici.

Účastnícky poplatok:

10 €/súťažiaci; 4 €/pedagóg

(Poplatok za ubytovanie: 7 €)

Účastnícky poplatok je potrebné zaslať poštovou poukážkou najneskôr do 20. mája 2014 (aj za nocľah) na adresu:

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka

Hattalova 367/15

02901 Námestovo


Obed a vecné ceny zabezpečuje organizátor súťaže. Cestovné (príp. ubytovanie), hradí vysielajúca organizácia.

Prihláška:

Súťaž je určená pre žiakov ZUŠ. Prihlásiť sa je možné zaslaním prihlášky na adresu:

hudobného odboru

alebo na e-mailové adresy:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Termín uzávierky prihlášok:

20. máj 2014

Telefonický kontakt:

043/5522372, príp. 0907/172062, 0948/899527

Odkazy:

 • Leták
 • Dispozícia organu v rím. kat. kostole v Námestove
 • Prihláška

Výsledky XI. ročníka súťaže "Mladých organistov",

konanej 10 . júna 2014 v kostole sv. Šimona a Júdu

v Námestove

I. kategória:

1. miesto: Alžbeta Miklášová, ZUŠ J. Rosinského Nitra

2. miesto: Tyrolová  Mária, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

3. miesto: Katarína Eliášová, ZUŠ J. Rosinského Nitra

Paľová Lucia, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Lucia Švecová, ZUŠ Banská Štiavnica

II. kategória:

1.  miesto: Dominika Štofejová, ZUŠ Humenné

Tomáš Sommer, ZUŠ D. Lidmily Ostrava-Svinov

2. miesto: Lukáš Taraj, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Martin Urbanič, ZUŠ L. Árvaya Žilina

3.miesto: neudelené

Komisia: predseda: Mgr. art. Peter Sochuľák z Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici

členovia: Mgr. Marián Muška z Konzervatória v Žiline

Mgr. art. Blažej Holubčík zo SZUŠ v Námestove