zusno@orava.sk

043/55 22 372

Oznam o otvorení školy

Od 1.6.2020 sa na pokyn zriaďovateľa vyučovanie na Základnej umeleckej

škole Ignáca Kolčáka (ani na jej elokovaných pracoviskách) v žiadnej forme

nezačína. O prípadnej zmene Vás budeme informovať.