• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Úspech našej ZUŠ na súťaži mladých bubeníkov v Prievidzi

Dňa 28. 3. 2019 sa uskutočnil 4. ročník súťaže v hre na bicích nástrojoch pod názvom Borákova Prievidza 2019, na ktorej sa zúčastnili žiaci ZUŠ z celého Slovenska. Jednotlivé umelecké výkony boli zvlášť vo vyšších kategóriách na vysokej úrovni a odborná porota, ktorá  bola v zložení Mgr. Peter Solárik, MgA. Miroslav Greman a Bc. Martin Švec, to pri rozhodovaní nemala jednoduché.

Našu školu na tejto súťaži reprezentoval Jakub Turác, žiak z triedy p. uč. Mgr. Michala Puchela. Vo svojej C kategórii (od 13-16 rokov) zaznamenal v silnej konkurencii skvelý výsledok v podobe 2. miesta v zlatom pásme v hre na malý bubon a biciu súpravu. V hre na melodické bicie nástroje získal strieborné pásmo.

Tiež nás veľmi teší, že tento žiak úspešne absolvoval prijímacie skúšky na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde bude v budúcom školskom roku pokračovať v štúdiu hry na bicích nástrojoch.

sutaz BP 2019 01 sutaz BP 2019 05 sutaz BP 2019 06