• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výstava 2019

vystava 2019

 

V Dome kultúry v Námestove je sprístupnená výstava Z TVORBY a potrvá do 31.1.2019.

Vystavuje sedem učiteliek ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove: Mgr.Ingrid Bíleková

                                                                                                             Mgr.Jana Brišová

                                                                                                             Mgr.Miroslava Koleňová

                                                                                                             Mgr.Tatiana Slivková

                                                                                                               Mgr.Zlatica Staníková

                                                                                                             Mgr.Jana Sýkorová

                                                                                                             Mgr.Jana Veljačiková

Pozývame na 2.ročník kolektívnej výstavy,ktorá je pestrá a zaujímavá ,žánrovo rôznorodá,s mnohými technikami a materiálmi.Orava je inšpirujúci nádherný kraj, ktorý očaril Martina Benku,Ignáca a Bělu Kolčákovcov,Máriu Medveckú...

Autorky vystavených diel majú vlastný pohľad na krajinu,zákutia prírody aj na ľudské činnosti a vzťahy,na pocity ,nálady a majú ambíciu pokračovať v založenej tradícii 3.ročníkom.