• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Husľové súťaže

Schneiderova Trnava

V dňoch 22.-23. marca 2018 sa konal 18.-ty ročník súťažnej prehliadky „Schneiderova Trnava“ v sólovej hre na husliach, komornej hre a štvorručnej hre na klavíri. Huslistka Nelka Machajdová, žiačka z triedy p. uč. Ľubky Kurtulíkovej, ktorá súťažila v prvej kategórii spolu s ďalšími 21 účastníkmi sa umiestnila v krásnom zlatom pásme. Za svoju hru Nelka získala aj špeciálne ocenenie garanta súťaže Stanislava Hochela. Spolu s klavírnym sprievodom p. učiteľa Tomáša Buca odzneli na súťaži skladby od J. S. Bacha a S. Macha. Nelke srdečne blahoželáme k úspechu a držíme palce na ďalších súťažiach.

Husľová súťaž R. Országa v Kremnici

Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici usporiadala dňa 6. 4. 2017 už 10. ročník Husľovej súťaže R. Országa. Našu ZUŠ I. Kolčáka aj tento krát úspešne reprezentovala talentovaná huslistka Nelka Machajdová, žiačka z triedy p. uč. Ľubky Kurtulíkovej. Vo svojej kategórii získala krásne strieborné pásmo a svojou hrou si vyslúžila pochvalu od odbornej poroty, ktorá bola v zložení Peter Michalica, František Novotný a Stanislav Mucha. Dve súťažné skladby Nelka zahrala spolu s klavírnym sprievodom p. učiteľa Tomáša Buca. Nelke srdečne blahoželáme k ďalšiemu úspechu.

kremnica sutaz kremnica sutaz 1 trnava sutaz trnava sutaz 1