• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A slovo bolo u Boha

Dňa 6.12.2017 sa v Ružomberku konala krajská súťaž v prednese kresťanskej literatúry A slovo bolo u Boha. Z celého kraja sa zišlo na Gymnáziu sv. Andreja okolo 60 recitátorov. Z našej školy sa ho zúčastnili tri recitátorky A. Iglárová, ktorá súťažila v kategórii stredných škôl, T. Dibdiaková v 3. kategórii a J. Fejová v 2. kategórii. Alžbetka si vybojovala krásne 1. miesto a bude nás reprezentovať na celoslovenskom kole v Bratislave a  Terezka obsadila 3. miesto.  Všetkým dievčatám blahoželáme a držíme palce na ďalších súťažiach. Demková Zuzana, uč. LDO

 

20171206 124612 20171206 124705