• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Recitačné súťaže

Recitačné súťaže na Slovensku sa naplno rozbehli. Dievčatá z LDO usilovne pracujú a všetci recitátori už majú za sebou svoje prvá vystúpenia. V dňoch 8.11 a 9.11. sa uskutočnili v 2 súťqže. Jedna v LM- Beniakove Chynorany- prednes európskej poézie pre stredoškolákov, kde A. Iglárová a L. Ondreková získavali svoje prvé skúsenosti a druhá v NO - Milosrdní chudobní. Tam si naše žiačky - A. Iglárová. L. Ondreková, T. Dibdiaková a V. Belicajová vyrecitovali 1. miesta vo svojich kategóriách a všetky postupujú na celodiecézne kolo na Spiš.  Dievčatám  ďakujeme za reprezentáciu, blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach. 

                                                                          Z. Demková učiteľka LDO