• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ZUŠ I. Kolčáka sa opäť prezentovala v zahraničí

V rámci eTwinningovej spolupráce sa v roku 2014 spojili dve školy. Námestovská ZUŠ Ignáca Kolčáka a Základná škola Václava Havla v Poděbradoch (CZ). Spoločne vytvorili projekt s názvom Česko – slovenský detský muzikál. Na Slovensku i v Českej republike sa verejnosti predstavili s vlastným spracovaním známeho muzikálu Neberte nám princeznú. Námestovskú zušku zastupovala spevácka trieda Mgr. Daniely Čiernikovej, Dis.art a základnú školu Spevácky zbor Kvítek, ktorý v tomto školskom roku oslavuje 25. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa 14.októbra 2017 konal v Kongresovom centre Kúpeľnej kolonády v Poděbradoch slávnostný koncert zboru Kvítek a ich hostí, spojený s vernisážou výstavy kroniky zboru.

Pozvanie zúčastniť sa tejto slávnosti prijala aj ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove.

Program osláv začal už v ranných hodinách. Deti i dospeláci boli pozvaní na spevácku, hudobnú, výtvarnú a dramatickú dielňu. Spoločne vytvorili hudobno – výtvarno – dramatické dielo, ktoré bolo súčasťou hlavného koncertu.

Mgr. Mária Vojtašáková viedla dramatickú dielňu a speváci z triedy Mgr. Daniely Čiernikovej, Dis.art - Eliška Mušáková, Henrieta Čierniková, Matej Gruchala a gitarista Adrián Kubacka (z triedy Jána Svajčíka, Dis.art) vystúpili ako zahraniční hostia a zároveň i gratulanti v hlavnom programe, za doprovodu Mgr. Daniely Nezníkovej (klavír) a Mgr. Lenky Horňákovej, Dis.art. (husle).

Poděbradská kolonáda, ktorá praskala vo švíkoch, si mala možnosť vypočuť si v ich podaní napr. aj pieseň Hej, sokoly.

Bolo nám veľkou cťou, že sme mohli osobne zablahoželať Kvítku ku krásnemu výročiu a odniesť si nezabudnuteľné zážitky. Pevne veríme, že priateľstvo oboch škôl bude aj naďalej pokračovať. Už teraz sa tešíme na nové spoločné projekty.

Mária Vojtašáková

 

FOTO TU: