• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biela Orava VII. ročník Výsledky

Klavír     Akordeón            Heligónka  
1. kategória            1. kategória     1. kategória  
Miroslav Kováč 1. miesto   Adam Gogolák 1. miesto   Eva Pindjaková 1  miesto
Lukáš Obrcian 2. miesto   Patrik Šálka  1. miesto    Sofia Lacková 1. miesto
Alžbeta Pilarčíková 3. miesto    Lukáš Romaňák 2. miesto   Ondrej Durčák 2. miesto
      Andrej Karas 2. miesto   Monika Ťapajnová 2. miesto
2. kategória     Aneta Skurčáková 3. miesto   Adriána Šuvadová 3. miesto
Lenka Hatiarová 1 miesto   Ladislav Pidík 3. miesto   Matej Šimurdiak 3. miesto
Zuzana Grísová 2. miesto   Nina Václavová 3. miesto   Ivan Michal 3. miesto
Dominika Horňáková 2. miesto   Dávid Slovík 3. miesto   Eliáš Bandík Čestné uznanie 
Slávka Podbielančíková 3. miesto   Eliška Romaňáková Čestné uznanie       
Radovan Slimák 3. miesto   Lucia Vojtasová Čestné uznanie    2. kategória  
Alica Diková Čestné uznanie         Matej Stopják 1. miesto
Emma Čierna Čestné uznanie   2. kategória     Filip Durčák 1. miesto
Scarlet Ema Marlengová Čestné uznanie   Salome Babečková 1. miesto   Rastislav Ganobčík 2. miesto
Nina Nuttová Čestné uznanie   Matúš Marlenga 1. miesto   Kevin Bošan 2. miesto
Martin Suroviak Čestné uznanie   Nina Mičáňová 2. miesto   Jozef Stopják 3. miesto
Samuel Polák Čestné uznanie   Alexander Piták 2. miesto   Anton Balek 3. miesto
      Veronika Habláková 3. miesto   Rebeka Maceková 3. miesto
3. kategória     Alžbeta Matisová 3. miesto   Natália Portálová Čestné uznanie 
Sára Šprláková 1. miesto   Matej Turac 3. miesto   Marek Chmára Čestné uznanie 
Bianka Jurčáková 2. miesto   Soňa Juriťáková Čestné uznanie       
Nina Hodoňová 3. miesto   Juraj Chlupáček Čestné uznanie       
Michal Triebel 3. miesto            
Barbora Kováčiková Čestné uznanie   3. kategória        
Matúš Vlžák Čestné uznanie   Anna Brenkusová 1. miesto      
      Michal Pšitek 1. miesto      
4. kategória     Klára Dulíková 2. miesto      
Marek Janiga 1. miesto   Iveta Mičáňová 2. miesto      
Terézia Hatiarová 1. miesto   Matúš Jurčák 3. miesto      
Simona Kováčová 2. miesto   Nina Kordiaková 3. miesto      
Karolina Ballazárovič 3. miesto            
      4. kategória        
5. kategória     Daniel Brodňanský 1. miesto      
Zuzana Kameníková 1. miesto   Nina Jatyelová 1. miesto      
Jaroslav Prílepok 1. miesto   Tomáš Madleňák 2. miesto      
Katarína Vajduliaková 2. miesto   Samuel Babečka 2. miesto      
Peter Dravecký 3. miesto   Patrik Pánik 3. miesto      
Simona Zuberská 3. miesto   Matej Poleta 3. miesto      
Terézia Šrobová Čestné uznanie            
Alexandra Klinovská Čestné uznanie   5. kategória        
Margaréta Finiková Čestné uznanie   Katarína Kutláková 1. miesto      
      Michal Polák 1. miesto      
6. kategória     Martina Vranová 2. miesto      
Daniel Truchan 1. miesto   Richard Bereš 2. miesto      
Lucia Kotúľová 2. miesto   Jozef Barut 3. miesto      
Zuzana Paľáková 3. miesto   Juraj Suľa 3. miesto      
Lenka Medvecká Čestné uznanie   Erika Vonšáková 3. miesto      
Anežka Kubeková Čestné uznanie   Kvetoslava Kutláková Čestné uznanie       
               
      6. kategória        
      Jozef Vnenk 2. miesto      
      Martina Ťapajnová 3. miesto      
               
Husle     Gitara        
1. kategória     1. kategória        
Ema Štefanová 1. miesto   Michelle Pániková 1. miesto      
Nela Machajdová 1. miesto   Gregor Jurčák 2. miesto      
Mário Kurajda 1. miesto   Tamara Vronková 3. miesto      
Danka Mikulášová 1. miesto            
Patrícia Baltazarovič 2. miesto   2. kategória        
Eva Žmijáková 2. miesto   Kamil Kvašnovský 1. miesto      
Peter Kučka 3. miesto   Timotej Božek 2. miesto      
Martina Kováčiková 3. miesto   Richard Chnup 3. miesto      
               
2. kategória     3. kategória        
Tomáš Kytas 1. miesto   Dominka Žáčiková 1. miesto      
Alexandra Murinová 2. miesto   Sára Majdová 2. miesto      
Lucia Benianová 3. miesto   Marek Planieta 3. miesto      
Michaela Holubčíková 3. miesto            
      4. kategória        
3. kategória     Aneta Turčinová 1. miesto      
Viktória Jurášová 1. miesto   Júlia Dúhová 2. miesto      
Zuzana Kolejáková 2. miesto   Karin Trstenská 3. miesto      
      Ema Žulková 3. miesto      
4. kategória              
Anežka Kurajdová 1. miesto   5. kategória        
Alexandra Ďurčíková 2. miesto   Peter Franček 1. miesto      
Miriam Šimičáková 3. miesto   Jozef Pečarka 2. miesto      
               
5. kategória     6. kategória        
Martin Pavlík 1. miesto   Andrej Benka 1. miesto      
Michal Matis 2. miesto   Laura Záňová 2. miesto      
Lívia Capuliaková 3. miesto   Mário Košút 3. miesto      
      Rastislav Rusnák 3. miesto      
6. kategória              
Daniela Borsíková 2. miesto