• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Z festivalu Orava Jazz sa stáva tradícia

Leto býva v našom regióne z hľadiska organizovania rozličných hudobných koncertov a festivalov naozaj veľmi pestré a bohaté. Je preto logické, že v jeseni sú ľudia z podobných akcií presýtení a kultúrna činnosť v tejto oblasti začína hybernovať. Azda jedinú výnimku tvorí festival, ktorý je široko-ďaleko svojím žánrovým vymedzením naozaj jedinečný.

V dňoch 16. a 17. októbra 2015 sa uskutočnil  6. ročník festivalu s názvom Orava Jazz, ktorý už štvrtýkrát po sebe zavítal do priestorov námestovského kultúrneho domu. Priaznivci tohto menšinového žánru sa tak mohli zúčastniť hudobného sviatku, ktorý už tradične prináša do Námestova skutočnú kvalitu. Dramaturgia bola rozmanitá a organizátori sa snažili vyhovieť naozaj každému. Fanúšikovia klasického jazzu si mohli vychutnať trio českého bubeníka Otta Hejnica, svetoznámeho klaviristu Kirka Lightseya v sprievode rakúskej kapely Paula Zaunera a v neposlednom rade ďalšiu svetovú hviezdu – amerického saxofonistu Boba Mintzera so svojím kvintetom. Na druhej strane bol program obohatený aj o modernejšie smery tohto žánru ako napríklad v podobe slovensko-talianskeho zoskupenia The Blessed Beat, ktoré predviedlo zaujímavú elektro-experimentálnu šou. Asi najväčším prekvapením bol záverečný energický koncert mladej českej kapely Carpet Cabinet  nesúci sa v znamení hudobných  štýlov ako funk, hip-hop, soul či RnB.

Organizátori dali opäť príležitosť prezentovať sa aj talentovaným žiakom zo Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka na Hattalovej ulici v Námestove. Počas obidvoch dní prebiehala v kultúrnom dome výstava žiakov výtvarného odboru z triedy p. uč. Brišovej a p. uč. Staníkovej. V sobotu večer dostali priestor na pódiu mladí hudobníci, ktorí odohrali svoj koncertný program pozostávajúci zo známych jazzových štandardov, pričom zaznamenali veľký úspech. Touto cestou mohli načerpať cenné skúsenosti, ktoré určite využijú počas svojho ďalšieho hudobného rastu.

Veľké poďakovanie patrí organizátorom za ich vytrvalosť a odvahu každoročne usporiadať v našich podmienkach takýto typ podujatia, na ktoré si popri stálych návštevníkoch neustále nachádzajú cestu aj noví priaznivci. Vďaka všetkým, ktorí ste podporili svojou účasťou festival Orava Jazz a dúfajme, že sa o rok stretneme ešte vo väčšom množstve.

                                                                                                            

 

Fotky tu: