• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Veľkonočný koncert v kostole sv. Alžbety v Oravskom Veselom

Naša škola každý rok organizuje veľkonočný koncert v Kostole svätej Alžbety v Oravskom Veselom. Aj tento rok žiaci spolu s pedagógmi pripravili hodnotný umelecký program. V kostole zazneli tóny akordeónu, huslí, gitary, heligónky a spevu. Po ročnej odmlke a rekonštrukcií sa slávnostne rozozvučal aj orgán. Medzi jednotlivými hudobnými číslami deti zarecitovali Rúfusove básne z jeho diela „Modlitbičky“ s tematikou rodiny. Celý koncert bol venovaný rodičom ako poďakovanie, že vedú svoje ratolesti k hudbe a že im  sú oporou pri rozvíjaní ich talentu. Záverečné slová poďakovania patrili pánu farárovi a zároveň boli povzbudením do ďalšej umeleckej práce. Veríme, že aj na budúci rok sa takto opäť v Oravskom Veselom stretneme.

043 20150507 1607571398

 

 

 

 

 

 

Fotky tu: