• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

VI. ročník Regionálnej súťaže Biela Orava

V dňoch 29. a 30. apríla 2015 sa uskutočnil VI. ročník regionálnej súťaže BIELA ORAVA v hre na husle, gitaru, akordeón a klavír. Tento ročník však prekvapil svojou početnou účasťou, ktorá vzrástla o viac ako 100 %. Aj táto súťaž by sa však nemohla uskutočniť bez podpory našich partnerov. Veľké ĎAKUJEM patrí vedeniu Gymnázia A. Bernoláka v Námestove za poskytnutie priestorov, taktiež chceme poďakovať firme ORAVA TRANS, ktorá zabezpečila bezproblémový presun koncertného krídla. VĎAKA patrí aj všetkým účastníkom a pedagógom. Dúfame, že sa stretneme o rok v ešte väčšom počte.
 

Hra na HUSLE

I. Kategória

1. miesto Martina Kováčiková ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín
1. miesto Alexandra Murinová ZUŠ Nižná
1. miesto Tomáš Kytas ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
2. miesto Zuzana Šimičáková ZUŠ Tvrdošín
2. miesto Lucia Benianová ZUŠ I.Kolčáka Námestovo
3. miesto Michaela Holubčíková ZUŠ Nižná
3. miesto Matúš Poláčik ZUŠ Trstená

 II. Kategória

1. miesto Lukáš Janoštín ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
2. miesto Zuzana Kolejáková ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
3. miesto Jozefína Naništová SZUŠ Námestovo

 III. Kategória

1. miesto Filip Fukas ZUŠ Tvrdošín
2. miesto Šárka Zrnčíková ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
3 miesto Klára Kurtulíková SZUŠ Námestovo
3. miesto Lucia Kubalová ZUŠ Nižná

 IV. Kategória

1. miesto Viktor Janoštin ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
2. miesto Kristína Hajdúchová ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
3. miesto Michal Matis ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

 V. Kategória

1. miesto Michaela Kruželová ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
2. miesto Marietta Raticová ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

 

Hra na GITARE

I. Kategória

1. miesto Adelka Poláčiková SZUŠ Námestovo
2. miesto Lukáš Jakubjak SZUŠ Námestovo
3. miesto Jakub Uhliarik ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

II. Kategória

1. miesto Richard Chnup ZUŠ Tvrdošín
2. miesto Marek Planieta ZUŠ Tvrdošín
3. miesto Mário Válek ZUŠ Trstená
3. miesto Maximilián Vraňák ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
Čestné uznanie Tomáš Labdík ZUŠ Nižná

 III. Kategória

1. miesto Karin Trstenská ZUŠ Trstená
2. miesto Miriam Stašová ZUŠ Nižná
3. miesto Adam Kvak SZUŠ Námestovo
3. miesto Nikoleta Pitáková SZUŠ Námestovo
Čestné uznanie Ladislav Chudiak SZUŠ Námestovo

 IV. Kategória

1. miesto Timotej Bučka ZUŠ Nižná
2. miesto Mário Kollár ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

V. Kategória

1. miesto Rastislav Rusnák ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
2. miesto Timotej Piták ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
3. miesto Mário Košút ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

 

Hra na AKORDEÓNE

I. Kategória

1. miesto Alexander Piták ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
1. miesto Nina Mičáňová ZUŠ Trstená
2. miesto Rastislav Kubasák SZUŠ Námestovo
2. miesto Juraj Kozaňák ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
3. miesto Jakub Piták ZUŠ I. Kolčáka Námestovo 
3. miesto Juraj Chlupáček ZUŠ I. Kolčáka Námestovo 
3. miesto Alžbeta Matisová ZUŠ I. Kolčáka Námestovo 
3. miesto Soňa Juriťáková ZUŠ I. Kolčáka Námestovo 
3. miesto Ján Šurín ZUŠ I. Kolčáka Námestovo 

 II. Kategória

1. miesto Michal Pšitek ZUŠ Trstená
1. miesto Matúš Jurčák SZUŠ Námestovo
2. miesto Lukáš Gálik ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
2. miesto Matúš Marlenga SZUŠ Námestovo
3. miesto Nina Kordiaková ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
3. miesto Salome Babečková ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
3. miesto Alica Madleňáková ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
3. miesto Iveta Mičáňová SZUŠ Chlebnice
3. miesto Dávid Revaj ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

III. Kategória

1. miesto Michal Polák ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
1. miesto Nina Jatyelová ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
2. miesto Daniel Brodňanský ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
2. miesto Samuel Babečka ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
3. miesto Erika Vonšáková ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
3. miesto Simona Hubená ZUŠ Nižná
3. miesto Matej Poleta ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

IV. Kategória

1. miesto Jozef Vnenk ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
1. miesto Jozef Barut ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
2. miesto Patrícia Majcherová ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
2. miesto Jozef Plaskúr ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
3. miesto Martina Ťapajnová ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
3. miesto Juraj Suľa ZUŠ Trstená
3. miesto Mária Majzelová ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

 V. Kategória

1. miesto Dominika Chudiaková ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
2. miesto Ivana Šrámeková ZUŠ Trstená

 

Hra na KLAVÍRI

I. Kategória

1. miesto Marta Janoštínová ZUŠ Tvrdošín
1. miesto Lenka Hatiarová ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
2. miesto Alica Diková SZUŠ Pierot Námestovo
2. miesto Sára Fukasová ZUŠ Tvrdošín
3. miesto Lea Kristofčáková ZUŠ Tvrdošín
3. miesto Tomáš Kramarčík ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

II. Kategória

1. miesto Slávka Podbieľančíková ZUŠ Nižná
2. miesto Andrej Vajduliak ZUŠ Tvrdošín
2. miesto Matúš Vlžák ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
3. miesto Martin Suroviak ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
3. miesto Michal Triebel ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

III. Kategória

1. miesto Terézia Hatiarová ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
2. miesto Marek Janiga ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
3. miesto Ingrid Oravcová ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

IV. Kategória

1. miesto Terézia Šrobová ZUŠ Tvrdošín
2. miesto Katarína Vajduliaková ZUŠ Tvrdošín
2. miesto Kristína Pitáková SZUŠ Námestovo
3. miesto Katarína Kľúčiková ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín

V. Kategória

1. miesto Zuzana Paľaková SZUŠ Námestovo