• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Akordeónový talent v ZUŠ Ignáca Kolčáka

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove sa môže s hrdosťou pýšiť viacerými talentovanými deťmi. Jedným z nich je s určitosťou aj jej súčasný žiak 15 ročný Jozef Vnenk. Nadaný akordeonista, pod vedením svojho pedagóga Petra Kozoňa, už viackrát okúsil vavrín víťazstva na rôznych akordeónových súťažiach. Tento školský rok je však pre Jozefa obzvlášť úspešný, o čom svedčia aj dve zlaté medaily. Prvým úspechom je získanie prvého miesta na celoslovenskom akordeónovom festivale  rôznych hudobných žánrov v Kysuckom Novom Meste.  Druhýkrát svojou brilantnou hrou presvedčil o svojom prvenstve porotu na akordeónovej súťaži v Giraltovciach. Hodiny tréningu a odopierania pre Jožka nevyšli nazmar, ale priniesli svoje ovocie. Jozefovým snom je účasť aj na medzinárodných súťažiach, kde by si mohol zmerať svoje sily s akordeonistami z iných krajín. Veríme, že Jožko bude svojím talentom a cieľavedomou prácou aj naďalej úspešne reprezentovať nie len seba, školu, ale aj celé naše mesto.

 

Giraltovce Kysucke Nove Mesto Jozef Vnenk