• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Výchovný koncert a výstava žiakov v Oravskom Veselom

Výchovné koncerty, ktoré organizujú pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka v Námestove, sú už každoročnou tradíciou. Nebolo tomu inak aj tento rok. Spoločne usporiadali výchovný koncert spojený s výstavou výtvarných prác pre žiakov Základnej školy v Oravskom Veselom. Koncert bol vedený v duchu spoznávania jednotlivých hudobných nástrojov, ich zloženia a zaradenia do kategórií. Z pútavého rozprávania pedagógov sa mohli žiaci dozvedieť viac o uplatnení jednotlivých nástrojov v rôznych štýloch hudby. Rozprávanie bolo spestrené hudobnými číslami žiakov na jednotlivých nástrojoch. Všetci žiaci sa s veľkým záujmom započúvali do tónov klavíra, akordeónu, flauty, saxofónu, heligónky a gitary. Príjemnú atmosféru dotvárali aj práce žiakov výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Oravskom Veselom. Žiaci si tak po koncerte prezreli ich diela, ktoré im môžu byť dobrou motiváciou na hodiny výtvarnej výchovy.

Chceme aj touto formou poďakovať všetkým žiakom, vedeniu ZŠ a pedagógom umeleckej školy, že svojou prácou prispeli k realizácií tohto koncertu. Veríme, že sa nám takáto pekná akcia podarí zorganizovať aj  budúci rok.

Fotky tu :