• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vianočný pozdrav v Oravskom Veselom

Obec Oravské Veselé tak ako každoročne tak aj tento rok pripravila pre svojich občanov tradičné Vianočné trhy, na ktorých si mohli ľudia zakúpiť remeselnícke výrobky, medovinu a kapustnicu. Vianočnú atmosféru dotvárali aj žiaci hudobného odboru v Oravskom Veselom pod vedením svojich pedagógov Miroslava Bohuckého a Petra Kozoňa. Hrou na akordeóne, heligónke, klavíri a spevom tradičných vianočných kolied urobili radosť nie len svojím rodičom, príbuzným a priateľom, ale aj všetkým, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili Vianočných trhov. Príjemné odpoludnie vyvrcholilo scénkou živého Betlehemu a koncertom tria košickej filharmónie v kostole svätej Alžbety. Sme radi, že žiaci našej školy prezentovali nie len seba a našu školu, ale urobili radosť všetkým zúčastneným a aj napriek trošku mrazivému počasiu, aj takouto formou popriali šťastné a veselé vianočné sviatky všetkým obyvateľom Oravského Veselého.

 

IMG 0794 

 

 Fotky tu: