zusno@orava.sk

043/55 22 372

Podľa pokynov zriaďovateľa, začína na Základnej umeleckej

škole Ignáca Kolčáka v Námestove Individuálne vyučovanie od 4. júna 2020

(vrátane). Vyučuje sa na :

 

Hattalová ulica Námestovo

ZŠ Slnečná Námestovo

elokované pracovisko Rabča

elokované pracovisko Mútne.

 

Na ostatných elokovaných

pracoviskách vyučovanie aj naďalej neprebieha. Žiaci sú povinní priniesť

vyhlásenie, ktoré je možné stiahnuť tu : čestné vyhlásenie o zdravotnom stave.

Pokyny pre rodičov

 

Podľa pokynov zriaďovateľa sa na Základnej umeleckej škole v Námestove

začína vyučovanie v Hudobnom odbore (Individuálne) na Hattalovej ulici a na

ZŠ Slnečná od 4. júna 2020.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka v Námestove oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že prihlášku na štúdium ( + čestné vyhlásenie ) na našej škole je potrebné doručiť do 15. júna 2020 na adresu : ZUŠ I. Kolčáka, Hattalova 367/15, 029 01 Námestovo. O termíne prijímacích skúšok budeme uchádzačou informovať.

Prihláška na štúdium

Čestné vyhlásenie

 

Od pondelka 16.marca 2020 je Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v

Námestove a všetky jej elokované pracoviská uzavreté do odvolania v zmysle

vyhlásenia Krízového štábu SR zo dňa 12. 3. 2020.

Žiadame rodičov aby dohliadli počas doby uzavretia školy, aby sa žiaci

študujúci na našej škole venovali individuálnemu vzdelávaniu

v domácom prostredí podľa pokynov pedagógov.  

 

Za porozumenie ďakujeme.