Pozícia:
Riaditeľ školy
Adresa:
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka
Ul. Hattalova 367/15
02901 Námestovo
Telefónne číslo:
043/552 2372
Mobilné číslo:
0911774787; 0911492729